PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS 

Programul „Eco-Scoala” 2023-2024
Programul „Eco-Scoala” 2022-2023
Programul „Eco-Scoala” 2021-2022
Programul „Eco-Scoala” 2020-2021
Programul „Eco-Scoala” 2019-2020
Programul „Eco-Scoala” 2018-2019
Programul „Eco-Scoala” 2017-2018
Programul „Eco-Scoala” 2016-2017

Eco-codul

Codul Eco a fost păstrat pentru că a fost făcut la sugestia elevilor şi este accesibil, drăguţ şi pertinent pentru un mod de viaţă ecologic.

NATURA ÎNSEAMNĂ VIAŢĂ!

Calendar ECO
Planul de actiune
Analiza problemelor de mediu
Beneficiile scolii
Curriculum
Raport Eco-Scoala 2017-2018
7 ani de Eco-Scoala

Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi locale

Informarea se va realiza prin panoul Eco, panoul elevilor, revista şcolii şi suplimentul Eco al revistei. De asemenea, există şi un site Eco al colegiului unde sunt postate informaţii şi imagini de la activităţile ecologice.

Informarea şi implicarea comunităţii şcolare se va realiza prin:

  1. realizarea panoului Eco-Şcoală (obiectivele programului, programul de activităţi, programul de ecologizare)
  2. realizarea paginii Eco în cadrul site-ului şcolii (documentaţia programului, acţiuni realizate)
  3. note informative şi anunţuri
  4. suplimentul Eco al revistei colegiului „Tradiţii şi năzuinţe” (teme de protecţia mediului, eseuri, reportaje şi fotografii, creaţii literare, etc.)
  5. articole în ziare locale.

Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor

Înregistrarea şi evaluarea rezultatelor se va face în paralel cu desfăşurarea planului de acţiune. La sfârşitul fiecărei activităţi se vor trage concluzii cu privire la modul cum au fost atinse obiectivele propuse şi vor fi discutate cu elevii, ei înşişi fiind implicaţi în evaluarea acţiunilor. Diriginţii vor evidenţia elevii care au dovedit interes deosebit în desfăşurarea activităţii şi îi vor mobiliza pe ceilalţi prin metoda exemplului pozitiv.In procesul verbal incheiat se vor mentiona lucrurile bune, laudabile dar si cele asupra carora mai trebuie insistat.
                Atitudinea elevilor si profesorilor fata de problemele scolii va fi evaluata si masura acestei evaluari va fi aspectul scolii si spatiul din jur si comportamentul fata de mediul inconjurator.
               Reusita demersului nostru depinde de fiecare dintre noi si daca vom izbuti in acest grandios program inseamna ca scopul unic a fost atins-educarea in sensul dezvoltarii responsabilitatii pentru mentinerea sanatatii mediului inconjurator si implicit a propriei sanatati precum si constientizarea asupra necesitatii de a actiona unitar pentru imbunatatirea calitatii mediului.
                 Sumele de bani rezultate din diverse acţiuni sau provenite din sponsorizări vor fi afişate la panou. Astfel, elevii vor putea analiza permanent înregistrările făcute în cadrul programului, ajungând singuri la concluzia dacă programul este viabil sau nu financiar.
Evaluarea rezultatelor va ţine seama de modul de îndeplinire a acţiunilor întreprinse (prin portofoliul Eco, panoul Eco şi premieri)

Activități