Scurt istoric al şcolii

Oraşul Huşi, străjuit de dealuri încărcate cu podgorii şi livezi, este unul dintre acele aşezări binecuvântate, dar şi greu încercate în istorie, cu locuitori, care prin munca lor, au adus ţinutului renumele de zonă viticolă, via şi vinul de Huşi fiind cunoscute în întreaga lume.

 • La Congresul viti-vinicol judeţean din România, care s-a desfăşurat la Huşi în 1897, profesorul Spiru Haret, pe atunci Ministru al Instrucţiunii, doctorul Nicolae Lupu, senator de Huşi şi prefect al judeţului, generalul Gheorghe Teleman şi cei cca. 1000 de podgoreni  au propus înfiinţarea unei Şcoli de Viticultură.
 • Înfiinţată la 15 ianuarie 1908, ca Şcoala Elementară de Viticultură, în localul vechii cazărmi a călăraşilor,  folosind pământul din împrejurimi, la început cu caracter de pepinieră, apoi ca instituţie de învăţământ,  şcoala avea menirea clară  de a scoate buni lucrători de vie de toate soiurile, aşa cum consemna presa vremii.  În primul an se atestă existenţa a 12 elevi. Conducerea şcolii revine prof. Gheorghe Gheorghiu din 1908 până  în 1914, perioada  de plămădire şi înflorire a şcolii.

De-a lungul existenţei sale,  şcoala s-a transformat şi a primit mai multe denumiri:

 • Din 1923,  şcoala  se transformă în Şcoală Inferioară de Viticultură, echivalent cu 4 clase de liceu, urmând ca în anul 1926 să se numească Şcoală Secundară de Viticultură, având ca director pe prof. Constantin Hogaş şi un număr de 75 de elevi.
 • În anul 1947 şcoala devine Liceu Tehnic Viticol, iar în anul 1949 denumirea şcolii este schimbată în Şcoală Medie Tehnică Viticolă.
 • Din anul 1955,  şcoala funcţionează ca Şcoală Profesională de ucenici şi maiştri viticultori, care va fuziona cu Scoala Tehnică Agricolă.
 • În anul 1962,  şcoala se restructurează în Şcoala Tehnică Agricolă, cu două profiluri: horticultură şi contabilitate şi merceologie agricolă, cu un efectiv de 158 de elevi, grupaţi în 5 clase. Activitatea de cercetare a fost o preocupare constantă a cadrelor didactice de specialitate,  coordonate de inginerul agronom Gheorghe Bălţatu.
 • In anul 1966,  şcoala se transformă în Liceu Agricol cu trei profiluri: horticultură, contabilitate şi îmbunătăţiri funciare.
 • In anul 1972 a avut loc unificarea Liceului Agricol cu Şcoala profesională de mecanici agricoli.
 • În anul 1974 Liceul Agricol fuzioneaza cu Liceul de industrie alimentară, provenit din fostul Liceul teoretic ˝M. Kogălniceanu˝.
 • În 1975 devine Liceu Agroindustrial, cu următoarele specializări: horticultură, agronomie, mecanică agricolă, contabilitate şi industrie alimentară, cu un efectiv de 1658 de elevi.
 • Din anul 1995, școala va purta numele de Grupul Şcolar Agricol ˝Dimitrie Cantemir˝, cu opt specializări şi şcoală profesională cu patru specializări.
 • Începând cu anul şcolar 2003-2004, prin ordin al ministrului, şcoala devine Colegiul Agricol ˝Dimitrie Cantemir˝ Huşi, nume păstrat şi în prezent.

În 20-26 octombrie 2008 au avut loc o serie de activităţi dedicate şcolii şi centenarului  şcolii, la care au participat invitați de seamă, personalităţi locale, cadre didactice şi foste cadre didactice, elevi si foşti elevi .  Absolvenţii au revăzut şcoala cu emoţie, au evocat amintiri şi experienţe trăite în şcoală, au îndemnat elevii să se pregătească  profesional cât mai temeinic, pentru a face cinste şcolii care i-a format.  Dintre absolvenţi menţionăm: prof.univ.Victoria Cotea, prof. univ.Elena Cireaşă, prof, univ, Aurel Săvescu, prof. univ. Mihai Tălmaciu, prof. univ. Mihai Istrate,  Viorel Ralea şi mulţi, mulţi alţii.

Profilul actual al şcolii

Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” este situat în mediul urban, în partea de est a judeţului Vaslui, pe strada M. Kogălniceanu, nr. 17 şi face parte din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Municipiul Huşi se situează în depresiunea omonimă, la o altitudine de 70-120 m, la 45 km est-nord-est de municipiul Vaslui. Este străbătut de pârâul Huşi şi este înconjurat de dealuri ocupate cu podgorii. Unitatea deserveşte peste 20 localităţi, dintr-o zonă cu o suprafaţă de aproximativ 1000 de kilometri pătraţi.

Oferta şcolară a liceului se axează pe filiera tehnologică . Şcoala oferă instruire în domeniile mecanică,  comerţ/economic, agricultură, industrie alimentară, protecţia mediului. Forma de învăţământ zi, nivelurile de învăţământ liceal şi profesional, domeniile mecanică şi agricultură au existat încă de la înfiinţarea unităţii şcolare şi s-au menţinut până în prezent.