Suprafaţa totală de care dispune şcoala este de 3162 mp suprafaţă construită,  împărţită astfel:

1. spaţii de învăţământ:

– 3 localuri pentru orele de curs şi instruire tehnologică,  cu 29 săli de clasă, 8 laboratoare (2 laboratoare de informatică/AUTOCAD, tehnic, chimie, fizică, biologie, pomicultura şi viticultură), dotate cu materiale didactice noi, 4 cabinete, 2 ateliere (mecanică agricolă, lăcătuşerie), bibliotecă;

– două localuri pentru instruire practică;

– două terenuri de sport .

2. spaţii needucaţionale:

o clădire-internat, reabilitată la standardele cerute, cu 304 locuri de cazare;

– o cantină  cu un număr de 200  locuri pentru servirea mesei, în curs de amenajare ca spaţiu de instruire practică a elevilor din profilul Industrie alimentară ;

– o spălătorie;

– un atelier  tâmplărie;

– un cabinet medical;

– un cabinet de consiliere psihologică.

Sălile şi laboratoarele sunt moderne, spaţioase, luminoase. Ferestrele sunt mari, din sticlă  termopan asigurând iluminatul natural optim şi prevăzute cu jaluzele. Toate laboratoarele și clasele sunt prevăzute cu mobilier modern şi ergonomic, cu table smart, clasice și/sau magnetice, calculatoare pentru profesori şi videoproiectoare.

Incălzirea este asigurată de centrale proprii, care utilizează gazul metan ca sursă termică.

Cabinetele, laboratoarele şi atelierele şcolii sunt dotate cu echipamente, utilaje şi aparate necesare instruirii teoretice şi practice a elevilor. Starea fizică şi morală a aparaturii este bună, unele dintre echipamentele mai vechi fiind înlocuite cu altele noi.

Dispunem de un parc de maşini şi utilaje agricole ce cuprinde: 4 tractoare, 5 remorci, 4 autoturisme Dacia, 1 autoturism WV, un microbuz şi 27 utilaje agricole.

În afara dotărilor prezentate mai sus, şcoala dispune de următoarele resurse materiale, folosite în activitatea didatică curentă: 26370 cărţi în  bibliotecă, 14 colecţii electronice, 58 calculatoare (43 destinate elevilor, 5 destinate profesorilor şi 10 destinate personalului administrativ), 36 laptopuri, 41 videoproiectoare, 41 ecrane de proiecţie, o etuvă, o instalaţie sonorizare, 3 copiatoare, 10 multifuncţionale, 102 laptop-uri destinate elevilor aflați în situații speciale, 760 tablete destinate studiului în cadrul orelor de curs.

Activitatea bibliotecii nu se rezumă doar la serviciul de împrumut de carte, ci participă şi la alte tipuri de activităţi educative din şcoală cu acţiuni specifice, prinse în planurile manageriale, cum ar fi : prezentări de carte, aniversări şi comemorări ale unor scriitori, afişarea unor citate din romane celebre, maxime şi cugetări, articole despre viaţa şi opera literară a unor scriitori români. Această activitate este reactualizată lunar şi are ca scop atragerea elevilor spre lectură. De asemenea, în cadrul bibliotecii se desfăşoară concursuri la nivelul şcolii sau concursuri interşcolare cu diverse teme. Pentru această activitate bibliotecarul pune la dispoziţia cititorilor în sala de lectură toate materialele necesare: enciclopedii, albume, dicţionare, cărţi unicat şi împrumută la domiciliu cărţile de care au nevoie elevii pentru pregătire.

 


 

Denumirea localului Supr. constr. Suprafață desfășurată Prezentare generală
Local Viticolă 540 1620 destinat procesului  instructiv educativ, 7 clase supravegheate video, dotate cu mobilier şcolar, un laborator informatică/CAD,

 

Internat Viticolă 720 2880 38 camere cu 304 locuri
Cantina 640 640 Capacitate de 200 locuri;

S-au efectuat lucrări de modernizare;

Disponibilă pentru închiriere în vederea organizării unor evenimente;

Dotată cu bloc alimentar conform exigenţelor DSP

Centrala Termică 225 225 Agent termic: gaz metan
Atelier Mecanic 654 654
Depozit combustibil 36 36
Atelier Tâmplărie 72 72
Spălătorie 119 119 Deserveşte internatul
Garaje 480 480
Birouri Administraţie +2 laboratoare 176 176
Muzeu 172 172 Unicat în ţară;

Obiectiv turistic

Linie Vinificaţie 380 380
Cramă 1476 2952 Deţine o importantă colecţie de vinuri;

Obiectiv turistic

Vinoteca 176 352
Local Contabilitate 560 1120 7 săli de clasă supravegheate video;

Laborator profil tehnic;

Biblioteca;

Birouri

Internat Contabilitate 1080 3240 26 camere cu 28 locuri;

asigură cazarea cadrelor didactice din afara localităţii

Local A (sediu) 2622 7866 16 săli de clasă supravegheate video, 4 laboratoare, 8 cabinete, cancelarie, cabinet metodic, birouri secretariat şi director