Componența Consiliului de Administraţie
2022-2023

1. Dinu Mirela-director
2. Spînișteanu Iulian-reprezentant al cadrelor didactice
3. Mihăiță Cristinel-reprezentant al cadrelor didactice
4. Blănaru Carmen-reprezentant al cadrelor didactice
5. Ghiurțu Anca Adriana-reprezentant al cadrelor didactice
6. Vasilescu Marinela-reprezentant al cadrelor didactice
7. Toma Tania Cătălina-reprezentantă a primarului
8. Corjinschi Ioan Alexandru-reprezentant a CL Huși
9. Țocu Cătălin-reprezentant a CL Huși
10. Iacob Ioan-reprezentant a CL Huși
11. Șorea Octaviana-reprezentant al DAJ Vaslui
12. Eșanu Gabriela Mihaela-reprezentant al DAJ Vaslui
13. Andăraș Cătălin-reprezentant al părinților
14. Sălăvăstru Adriana-reprezentant al părinților
15. Păiuș Alexandra Cristina-reprezentant al elevilor
La ședințele CA participă și:
– Odaie Veta – secretar
– Sîrbu Ana Maria – invitat (lider sindical)
Numărul total de membri 15
Număr minim de voturi necesar pentru cvorum 8
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare 2/3 din numărul celor prezenți-hotărâri obișnuite
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare 10-hotărîri privind personalul
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare 8-hotărîri privind patrimoniul și bugetul

Hotărâri CA

2023-2024

Hot. CA din 30.01.2024 afișează

Hot. CA din 11.09.2023 afișează

Hot. CA din 25.08.2023 afișează

2022-2023

2021-2022