Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Agricol „D. Cantemir” Huși

Regulamentul intern al Colegiului Agricol „D. Cantemir” Huși

Regulamentul de ordine interioară cantină

Regulamentul de ordine interioara cămin

Planul de Acțiune al Școlii 2020-2025

Fișa postului-cadru didactic

Statutul Elevului-Ordin 4742/10.08.2017

Regulamentul cadru de organizare si funcționare a unitaților de învățământ preuniversitar 2022

Politica Esafety CADC și anexe

Completări Statut Elev 2023